yhdistys

TIETOJA YHDISTYKSESTÄ

Ylikiimingin Omaishoitajat ry on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestö. Yhdistys on toiminut Ylikiimingissä vuodesta 1996 lähtien ja jäseniä on 60.

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja parantaa omaishoitajien asemaa, jotka hoitavat kotonaan omaistaan tai läheistään eri syistä, kuten vanhusta, vammaista, pitkäaikaissairasta tai muuten apua tarvitsevaa.

Tavoitteena on kohottaa omaishoitotyön yleistä arvostusta sekä edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa.

Yhdistys tuottaa asumispalveluja kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille, asumispaveluyksikkö Havulassa.

Yhdistyksen arvot:
Vastuullisuus, eettiset periaatteet huomioiden
Avoimuus
Luotettavuus
Ihmisarvon kunnioittaminen

Yhdistyksen toimintamuotoja:
Omaishoitajien ohjaus ja neuvonta
Virkistyspäiviä omaishoitajille ja hoidettaville
Asumispalveluyksikkö Havula

Olemme Omaishoitajaliiton jäsen.

HALLITUS 1.5.2018 ALKAEN

Yhdistyksen puheenjohtaja
Taisto Vähäaho
taisto.vahaaho@gmail.com

Varsinaiset jäsenet
Anna-Helena Kervinen
Marjo Perätalo
Sirkka Holmi
Leena Kokko varapj.
Pekka Yrjänä
Varajäsen
Kaisa-Mari Jokikokko