HAVULA

Havula on Ylikiimingin Omaishoitajat ry:n omistama ja rakennuttama asumispalveluyksikkö. Havula on rakennettu vuonna 2000-2001 ja toiminta on aloitettu 1.8.2001. Asumispalveluyksikössä on 17 asukaspaikkaa, joista tukiasuntoja on kolme. Lumpeen osastolla on kuusi asuntoa mielenterveyskuntoutujille ja Kaisla-Kortteen osastolla on kahdeksan asuntoa kehitysvammaisille.

Tällä hetkellä henkilökuntaan kuuluu toiminnanjohtaja, vastaava ohjaaja ja yksitoista ohjaajaa. Havula antaa asukkaille hyvät kodinomaiset olosuhteet, jossa lähtökohtana on asukkaiden normaali eläminen yhteiskunnan jäseninä. Havulan asukkaat osallistuvat kykyjensä mukaan erilaisiin kulttuuritapahtumiin ja harrastuksiin.

Havulan toiminta-ajatuksena on asukkaiden hyvä elämä. Havulan toiminnan keskeinen tavoite on luoda asukkaille turvallinen, viihtyisä ja kodinomainen asumisympäristö.

Toimintaamme ohjaavat arvot:

Vastullisuus ohjaa meitä huolehtimaan asiakkaiden yksilöllisestä hoidosta, hyvinvoinnista, toimintakykyä tukevasta työotteesta, joista muodostuu kuntouttava ja mielekäs arki.

Avoimuus ja luottamuksellisuus toteutuu vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä asiakkaan, hänen omaisten, yhteistyöverkostojen ja henkilökunnan kesken.

Ihmisarvon kunnioittaminen ja itsemäärämisoikeus näkyy toiminnassamme asiakkaiden kanssa, huomioimalla asiakkaan omat tavoitteet, toiveet, unelmat sekä tavat, tottumukset ja elämäntapa.

Ammatillisuus, asiakaslähtöisyys, arvot ja toimintaperiaatteet ohjaavat arkeamme ja ovat pohjana myös työmme kehittämiselle.