TIETOA OMAISHOIDOSTA

Omaishoito
Yli miljoona suomalaista auttaa läheistään. Suomessa arvioidaan olevan yli 350.000 omaishoitajaa, jotka päivittäin hoitavat ikääntynyttä, vammautunutta tai sairastunutta perheen jäsentään tai läheistään. Omaishoidon avulla mahdollistetaan inhimillinen asuminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Lisäksi omaishoitajan panos on merkittävä myös yhteiskunnalle.

Omaishoitajat kokevat, että heiltä puuttuu monia sellaisia valmiuksia, joita tarvitaan joskus vaativissakin hoitotehtävissä. Omaishoitajan tunteet vaihtelevat ilosta ja surusta epätoivoon, omaishoitajaa kuvaa usein piripinnassa oleva vesilasi. Omaishoitajalla on oikeus olla myös jaksamatta.

Omaishoito tarvitsee onnistuakseen riittävästi tukea ja palveluita hoidettavalle sekä henkistä tukea ja vapautusta hoitotyöstä omaishoitajalle. Omaishoitajan tulee huolehtia omasta jaksamisestaan, kun hoitaja voi hyvin niin arki hoidettavan kanssa sujuu paremmin.

Omaishoitajaliitto ry on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestö. Liiton jäsenpalveluihin kuuluu mm. lakineuvontaa, loma- ja kurssitoimintaa. Liiton jäsenlehti Lähellä ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Omaishoidontuki
Jos pitkäaikassairasta tai vaikeavammaista henkilöä hoidetaan kotona, hänen hoidostaan voidaan tietyin edellytyksin maksaa omaishoidon tukea. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Hoitajan ja hoidettavan ei tarvitse asua yhdessä. Omaishoidon tuki on saajalle veronalaista tuloa ja siitä kertyy pääsääntöisesti eläkettä.

Omaishoidon tuesta tehdään sopimus kaupungin ja omaishoitajan välille. Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Tuen myöntää vanhuksille vanhustyön sosiaalityöntekijä ja vammaispalveluiden piirissä oleville vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä. Omaishoitajalla on tietyin edellytyksin oikeus lakisääteiseen vapaaseen, joka on kaksi tai kolme päivää kuukaudessa. Kaupungin on huolehdittava hoidettavan hoidosta omaishoitajan vapaan aikana.

Omaishoitajan vapaan palveluseteli
Palveluseteli myönnetään sosiaali- ja terveystoimen tekemän kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin jälkeen. Jos asiakas täyttää palvelun kriteerit, palvelu järjestetään hänelle jollain seuraavista tavoista:
Kaupungin tuottama palvelu, kaupungin yksityiseltä toimitsijalta hankkima palvelu tai palveluseteli

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla kaupunki tuottaa itse palveluita ja ostaa niitä yrityksiltä ja yhteisöiltä.

Palvelusetelillä sosiaali- ja terveystoimen asiakas voi hankkia hänelle myönnettyjä hoito- ja hoivapalveluja itse valitsemaltaan kaupungin hyväksymältä palveluntuottajalta.

Asiakas voi itse valita, ottaako hän palvelusetelin käyttöönsä vai haluaako hän saada palvelut muilla tavoin.

Lisätietoa palvelusetelistä saat myös ottamalla yhteyttä Oulun kaupungin palveluohjaukseen:
Puhelinaika arkisin klo 12-13
p. 0400 232 480