yhdistys

TIETOJA YHDISTYKSESTÄ

Ylikiimingin Omaishoitajat ry on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestö. Yhdistys on toiminut Ylikiimingissä vuodesta 1996 lähtien ja jäseniä on 60.

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja parantaa omaishoitajien asemaa, jotka hoitavat kotonaan omaistaan tai läheistään eri syistä, kuten vanhusta, vammaista, pitkäaikaissairasta tai muuten apua tarvitsevaa.

Tavoitteena on kohottaa omaishoitotyön yleistä arvostusta sekä edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa.

Yhdistys tuottaa asumispalveluja kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille, asumispaveluyksikkö Havulassa.

Yhdistyksen arvot:
Vastuullisuus, eettiset periaatteet huomioiden
Avoimuus
Luotettavuus
Ihmisarvon kunnioittaminen

Yhdistyksen toimintamuotoja:
Omaishoitajien ohjaus ja neuvonta
Virkistyspäiviä omaishoitajille ja hoidettaville
Asumispalveluyksikkö Havula

Olemme Omaishoitajaliiton jäsen

HALLITUS 1.2.2022 ALKAEN

Yhdistyksen puheenjohtaja
Raili Loukkojärvi

loukkojarvir@gmail.com

Varsinaiset jäsenet

Rauni Sankilampi-Vähäaho vpj.
Anna-Helena Kervinen
Marjo Perätalo
Anne Päkkilä
Sirkka Holmi
Pekka Yrjänä

Varajäsenet
Kaisa-Mari Jokikokko

Taisto Vähäaho